• Online Yardım
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • 0(216) 643 00 60
 • EN YAKIN ECZANE
Sadece Eczanelerde

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ŞİRKETİMİZE YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 11’inci maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusuna olan yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle Tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Nutraxin bir BİOTA Bitkisel İlaç Ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş.  (BİOTA/Veri Sorumlusu/Şirket/)  markasıdır. Nutraxin markası adı altında edinilen kişisel verilerin veri sorumlusu BİOTA’dır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda örnek formatı verilen Başvuru Formu’nun doldurulup, imzalandıktan sonra çıktısı alınarak başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, kayıtlı elektronik posta adresi veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, başvuruların ne şekilde Tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Şirketin İletişim Bilgileri

Açıklamalar

Şahsen Başvuru

 

Emek Mah. Sıvat Yolu Cad. No:9 PK: 34785, Sancaktepe, ISTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

biota@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

info@biotalab.com

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda Tarafınıza ulaştırılacaktır.

BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE KOZMETİK LABORTUVARLARI ANONİM ŞİRKETİ

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

 

Ad Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-Posta:

 

Adres:

 

 

 

 1. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ (Müşteri, çalışan adayı, çalışan, eski çalışan, tedarikçi, üçüncü taraf firma çalışanı )

 

 

☐  Müşteri

☐  Hizmet Sağlayıcı/Tedarikçi

☐  Çalışan

☐  Diğer:

……………………………………………………

……………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz; Birim:………………….…………………………………………………………

Konu:………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

 

☐  Çalışan Adayı : …………………………………………………………

☐  Üçüncü Taraf Firma Çalışanıyım (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.) : ……………………………………………………………

☐  Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar:   ………………………………………….

☐  Diğer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:
 2.  
  • Adresime gönderilmesini
  • E-posta adresime gönderilmesini
  • KEP adresime gönderilmesini
  • Elden teslim almak

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, kimlik tespitine yönelik bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi                   :

Başvuru Sahibi İmza          :