AR-GE MERKEZİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Türkiye’nin 250 Ar-Ge merkezinden biridir. 

Bugün itibarı ile Ar-Ge merkezimiz 800 m2 alanda altı adet bağımsız laboratuvar ile çalışmalarını yürütmektedir: Hücre Kültürü laboratuvarı, Bitki Araştırma Merkezi, Kozmetik Ürün Geliştirme Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı,  Ambalaj Ar-Ge Laboratuvarı  ve Ürün Performans Laboratuvarlarından oluşmuştur. Cihaz ve donanım açısından gelişmiş bir alt yapıya sahip olan Ar-Ge merkezinde bulunan analitik cihazlar arasında HPLC-MS-MS, GC-MS, moleküler biyoloji alanında Real Time PCR, BioSpec-nano, DNA-RNA protein görüntüleme sistemi gibi cihazlar mevcuttur.

Yaklaşık 30 kişiden oluşan kadromuzda botanik, kimya, eczacılık alanlarında doktoralı, yine kimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, eczacılık alanında yüksek lisans derecesine sahip uzmanlar çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden danışman hocalarımız Ar-Ge çalışma grupları ile düzenli olarak toplanmaktadırlar.

Stabilite çalışmaları ve ruhsatlandırma faaliyetleri de Ar-Ge kapsamında yürütülmektedir. Medikal Müdürlüğümüz geliştirilen ürün testlerini ve diğer üniversiteler ile olan ilişkilerimizi düzenlemektedir. Asli olarak merkezimiz aday bitkilerden ekstreler elde etmekte, analizleri yürütmekte, kozmetik ve gıda takviyeleri alanında ürün geliştirmektedir.

TÜBİTAK projeleri, üniversitelerle ortak işbirlikleri şeklinde yeni ürün geliştirme çalışmaları bu merkezde yapılmaktadır. Uluslararası dergilerde bilimsel yayınlar, kongrelerde posterler ve sözlü sunumlar merkezimiz tarafından yapılmaktadır.


TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

  • SAÇ VE DERİYE ETKİLİ BİTKİSEL EKSTRELER GELİŞTİRİLEREK GEN İFADELERİNİN BELİRLENMESİ VE BİTKİSEL BAZLI DERMOKOZMETİK ÜRÜNLERİN ELDE EDİLMESİ (Proje No: 3130970, Devam Ediyor)
  • KARAYEMİŞ MEYVESİNİN GIDA VE GIDA TAKVİYELERİNDE KULLANIMINA   YÖNELİK STANDARDİZE EDİLMİŞ EKSTRELER ELDE EDİLMESİ  (Proje No: 3140857, Devam Ediyor)
  • BOŞ VE DOLU LİPOZOMAL TAŞIYICI SİSTEMELER GELİŞTİRİLEREK ANTİ-AKNE, NEMLENDİRİCİ VE ANTI-AGING ÜRÜNLERİNE UYGULANMASI  (Proje No: 7100629, Tamamlandı)